№1115-77-21883 Hyundai Elantra 1.6 MT VIN: KHHDG41CADU750966